مقاله اولين گزارش از گکوي سنگي تيغه دار Cyrtopodion scabrum (خزندگان: سوسماران: گکونيده) در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اولين گزارش از گکوي سنگي تيغه دار Cyrtopodion scabrum (خزندگان: سوسماران: گکونيده) در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوسيستماتيک
مقاله مارمولک ها
مقاله استان آذربايجان شرقي
مقاله گکونيده
مقاله گکوي سنگي تيغه دار
مقاله پراکندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه بيوسيستماتيک خانواده گکونيده (Gekkonidae) از استان آذربايجان شرقي از سال ۱۳۸۷ آغاز و جمع آوري نمونه ها در طي بهار، تابستان، پاييز و اواخر زمستان انجام شد. در اين پژوهش تنها ۲ نمونه گکونيده از شهرستان ملکان جمع آوري گرديد و بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيک، مورفومتريک و مريستيک معلوم گرديد که اين نمونه گکوي سنگي تيغه دار (Cyrtopodion scabrum) مي باشد. همچنين نقشه پراکنش ترسيم شده قبلي براي اين گونه، استان آذربايجان شرقي را در برنمي گرفت، در اين مطالعه براي اولين بار از استان آذربايجان شرقي جمع آوري و گزارش گرديد.