سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
آذر کرم کیانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی-میکروب شناسی
ابراهیم رحیمی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی

چکیده:
تب کیو یک بیماری زئونوز است که عامل آن کوکسیلابورنتی میباشد.. حیوانات اهلی مهمترین مخزن کوکسیلا بوده و از طریق شیر، ادرار، مدفوع و ترشحات تنفسی و تولید مثلی آن را دفع میکنند. در انسان بیماری به شکل حاد و یا مزمن دیده می شود که در طولانی مدت به صورت مزمن می تواند عامل اندوکاردیت و هپاتیت در انسان باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع کوکسیلابورنتی در فراورده های لبنی پاستوریزه عرضه شده در استان خوزستان است. در این مطالعه ۶۶ نمونه لبنی پاستوریزه در سه مرحله با فاصله یک ماه در ماه های خرداد، تیر و مرداد از شهرستان های استان خوزستان شامل اهواز، شوشتر و آبادان جمع آوری گردید و به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای از نظر آلودگی به کوکسیلابورنتی مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع ۱۲ نمونه شامل ۳ نمونه از ۳۰ نمونه شیر پاستوریزه و ۹ نمونه از ۲۷ نمونه ماست پاستوریزه از نظر کوکسیلابورنتی مثبت بودند. این در حالیست که بر اساس تحقیقات انجام شده شیوع این باکتری در تابستان به میزان زیادی کاهش می یابد. هیچ کره پاستوریزه آلوده به کوکسیلا بورنتی در این تحقیق یافت نشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان شیوع کوکسیلابورنتی در فرآورده های لبنی پاستوریزه تولید شده در استان خوزستان بالاست و شیر و فرآورده های لبنی گاوی می تواند از منابع مهم این میکروارگانیسم به شمار آید