سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی کشفیان ریحانی – مدیر پروژه پستهای انتقال برق تهران
مهوش گلشن – شرکتبرق تهران
صدیقه امینایی – شرکت برق تهران

چکیده:

احداث پستهای فشارقوی در مراکز شهری هر روز دشوارتر می گردد ، ابعاد کوچک زمی نهای قابل خرید و تملک ، دشواری ورود و خروج خطوط فشار قوی با وجود حریم های گسترده آن، اعتراض روز افزون ما لکین و ساکنین مجاور پستهای فشار قوی ، اولویت زیاد پروژه برای مدیران شرکت و زمانبندی فشرده ابلاغ شده از مشکلات همیشگی مدیران و کارشناسان واحد های طرح و ت وسعه شرکتهای برق است که با آن خو گر فته اندهمکاران ما در برق زنجان با مشکل ابعاد فوق العاده کم زمین قابل دستیابی برای احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سبزه میدان قزوین و قناس بودن اضلاع زمین خریداری شده، عدم امکان ورود خط هوایی به پست بدلیل تجاری مسکونی بودن محل زمین پست، زمانبر بودن تامین تجهیزات پست گازی و زمانبندی فشرده پروژه مواجه بودند.حال اگر دوستانی برای حل مشکلات فوق روش نوین حل مسئله را به ایشان توصیه نمایند، بدون توجه به اینکه خود آنها از قبل راه حلهای تجربه شده و شناخته شده ای سراغ دارند، و این پیشنهاد مشکلات جدیدتری نیز بوجود آورد، چه پاسخی خواهند شنید؟ شاید بستگی به این خواهد داشت که آیا ایشان می توانند مشکلات قبلی و مشکلات جدید را همزمان حل نمایند ؟ یا خیر