سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد عرب – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله ۱۷ جنس و گونه از استراکدهای متعلق به نهشته های آلبین بالایی – سنومانین زیرین برای اولین بار از این منطقه گزارش می شوند . استراکدها , از حفظ شدگی خوبی برخوردار بوده و متعلق به پودوکوپیداو پلاتی کوپیدا می باشند . مجموعه استراکدهای موجود نشان دهنده محیط اکولوژی مناسب و مطلوبی در زمان نهشته شدن رسوبات می باشد