سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه تهامی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر – ساری

چکیده:

طی سالهای اخیر همواره با ورود شانه دار Mnemiopsis leidyi تغییرات بسیار زیادی در دریاچه خزر صورت پذیرفت بطوریکه درچند سال اخیر تغییرات بسیار زیادی نیز درچگونگی بهره برداری مرد از دریای خزر گردید و میزان صید ماهیهای مانند کیلکا و ماهیان خاویاری و … کاهش چشمگیری را نشان داده است و از آنجایی که فیتوپلانکتونها اولین زنجیره غذاییاکوسیستم های آبی را تشکیل می دهند هرگونه تغییر که در ترکیب و تنوع و تراکم فیتوپلانکتونها صورت گیرد تاثیر مستقیم روی زندگی مردم آن منطقه می گذارد. جهت مطالعه فیتوپلانکتونها نمونه برداری توسط روتنر ۵۰۰ سی سی انجام گرفت و سپس نمونه ها توسط فرمالین ۴ درصد فیکس و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. آنالیز کمی و کیفی نمونه ها در آزمایشگاه (طبق روش کسیلف ۱۶۵ برگرفته از سلمانف ۱۹۸۷) صورت گرفت. اگرچه فیتوپلانکتونهای تشکیل دهنده دریای خزر طی سالهای اخیر در قالب ۵ گروه عمده Chrisophyta و Cyanophyta و Chlorophyta و Pyrophyta و Euglenophyta بوده است ولی تغییرات عمده ای از لحاظ درصد تراکم و بیوماس گونه های مختلف فیتوپلانکتون از نظر گونه ای مشاهده گردید بطوریکه در حوزه جنوبی دریای خزر شاهد حضور گونه ای جدید از فیتوپلانکتونها بنام Cheatocerus muelleri می باشیم که در نتیجه افزایش شانه دار Mnemiopsis leidyi و در نتیجه تغییر در زئوپلانکتونهای دریای خزر شرایط برای رشد این گونه مناسب گردید بطوریکه در زمستان ۱۳۸۳ دارای تراکم و بیوماس قابل توجهی بوده است.