سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مجید میرزایی عطاآبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدرضا کبریایی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

پس از گزارش ماکروفسیلهای گیاهی فراوانی از چندین مقطع از رسوبات منتسب به سازند پادها از ناحیه کرمان در ایرانمرکزی برای نخستین بار این آثار از رسوبات سازند پادها در مقطع زفره در شمال شرق اصفهان گزارش می شود. بقایای مورد مطالعه شامل جنسهایی چون Sigillaria Sp., Cf. Archeosigillaria/Gilboaphyton, Cf. Lepidodendron, Cf. Lepidodendropsisو نمونه های ناشناخته چندی می باشد . با توجه به یافت شدن نمونه ای از گونیاتیت که سن آیفلین را برای میان لایه های آهکی بخش میانی سازندپادها در مقطع مورد مطالعه محرز می نماید م یتوان بقایایفوق را به ژیوسین نسبت داد و با توجه به گستردگی این لایه در نواحی کرمان و همچنین اصفهان می تون از آن به عنوان یک لایه کلیدی استفاده نمود.