سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مریم آهنکوب – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

تزریق توده گرانیتوییدی قهرود بدرون شیلهای ژوراسیک (هم ارز سازند نایبند – شمشک) و تاثیر حرارتی حاصل از این توده باعث تشکیل هاله دگرگونی از نوع هورنفلس شده است.
در نمونه های ماکروسکوپی هاله دگرگونی در کنتاکت بلافصل توده نفوذی با هورنفلسها سنگها با ساخت و بافت لایه ای با تناوبی از نوارهای تیروهو روشن مشاهده می شود که در مجموع ساخت استروماتیک را بوجود آورده است.
بررسی مقاطع میکروسکوپی نشان می دهد که نوارهای روشن شامل کانیهای رحالیه نوارهای تیره شامل کانیهای ریز دانهسنگ دگرگونی است.
ساخت استروماتیک این منطقه نتیجه تزریق ماگمای (Magmatic injection) در بین سنگهای دگرگونی می باشد.