سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی یزدی – گروه زمین شناسی- دانشگاه تهران
منیژه شیرانی – گروه زمین شناسی- دانشگاه تهران

چکیده:

توالی کاملی از رسوبات دریایی غنی از فسیل مربوط به مرز پرمین و تریاس در ۶۰ کیلو متری جنوب شرق آباده در مقطع کوه همبست رخنمون دارند . نهشته های این مرز مشتمل بر آهک خاکستری تیره با میان لایه های نازک چرتی – آهک مرجانی – بقایای براکیوپود – فرامینفر – آهک کرینوئیدار – آهکهای مارنی – شیلی – آهک قرمز آمونوئیددار میباشد که روی آن سکاسنی از آهکهای ورقه یی خاکستری روشن تا زرد کلارایادار تریاس زیرین و دولومیتهای تریاس میانی وجود دارد . در این مقطع توده های نفوذی از نوع سیل دیابازی که در مقطع سید علی اکبر در ناحیه ی شهر رضا هم دیده می شوند وجود دارند که اغلب سنگهای تریاس را قطع می کنند بنابراین سنی جوانتر از لایه های قطع شده ی تریاس را نشان می دهند . وجود این توده ها نفوذی در حوضه های رسوبی جدا از هم پیوستگی این حوضه های رسوبی را به اثبات می رساند . سکانس رسوبی متوالی پرمین آباده در زیر رسوبات تریاس زیرین قرار دارد که بهترین رخنمون آن در مقطع کوه همبست است . کنودونتهای حاصل از اسید شویی یازده نمونه برداشت شده حوالی مرز پرمین و تریاس ۵ زون مختلف به سن لوپینگین را نشان می دهند.