سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – دانشیار دکترای چینه و فسیل

چکیده:

دراین تحقیق چهار منطقه درایران از دیدگاه بقایای فسیلهای گیاهی با سن بعد از میوسن ( میو پلیوسن تا پلئیستوسن) مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است یک برش در البرز شرقی دره زمستان یورت، نزدیک آزادشهر، منطقه ورطون در شمال شرقی اصفهان منطقه نیه در نزدیک نطنز و در نهایت منطقه ابیانه در نزدیک کاشان مناطقی هستند که آثار و بقایای گیاهی از آنه اتوسط این تحقیق برای اولین بار گزارش می گردند. در زمستان یورت بیشترین نمونه بدست آمده بلوط یا : family fagaceae , quercus بوده در قاعده انجیر یا : family moraceae , ficus یافت می شود در منطقه نیه ( نزدیک نطنز) در تراورتن های نهشته شده برروی رتولیاسیک دوران دوم علاوه بر برگ افرا بید بیشترین آثار گیاهی یافته شده است.