سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهرالسادات حسینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در نهشته های دونین منطقه سه صدف فسیلهای دریایی از قبیل براکیوپودها، دوکفه ایها، تریلوبیتها، شکم پایان از ترکیب کربناته به آلومینوسیلیکات تبدیل شده اند.تشابه این پدیده با نهشته های دونین بالایی (فامنین) معدن استقلال آباده می تواند بصورت کاربردی در تفسیر وقایع زیست محیطی و جغرافیایی دیرینه دونین بالایی در ایران مرکزی بکار گرفته شود. مشاهده چنین پدیده ای (تبدیل کربنات به آلومینوسیلکات) می تواند حاکی از دو مسئله باشد: ۱) نهشته شدن و دفع شدن دسته های مختلف موجودات در یک محیط دریایی . ۲) بالا آمدن کف حوضه و شسته شده و دفت شدن مجدد این بقایای زیست محیطی در یک محیط اسیدی و غنی از آلومینوسیلیکات . تصور می شود کهنبود چینه شناسی بین دونین تا کربونیفر در منطقه خاکی از حرکات قائم هرسی نین در ایران مرکزی می باشد.