سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
توماس بکر – دانشگاه مونستر، آلمان

چکیده:

یک نمونه خوب حفظ شده از ناتیلوئیدهای دونین میانی از معدن کوارتزیت و دولوییمت زفره (برش رقره) توسط نگارنده از قاعده این برش کشف گردیده است. این نمونه توسط پروفسور بکر مطالعه گردیده و به جنس Centroceras تخصیص داده شده است. کشف گونه : Centroceras marcellense که می توان گفت برای اولین بار از ایران گزارش می گردد خود دلیلی بر وجود نهشته های با سن دونین میانی در ایران مرکزی می باشد. با توجه به تعلق داشتن این گونه به: Trochoceratide و این واقعیت که جنس: Centroceras خاص دونین میانی بوده (ایفلین) واز تقاط مختلف جهان مثل: آمریکا، هلند و آلمان قبلا گزارشگردیده می توان گفت مطالعه دقیق این گروه از ناتیلوئیدها در ایران می تواند کاربرد بسیار بالایی در بیواستراتیگرافی این نهشته ها یا سازند بهرام داشته باشد.