سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلمان ولایتی –

چکیده:

یکی از مهم ترین عناصر پالینومورف ها می باشند که اهمیت زیادی در رابطه با تفسیر محیط رسوبی داشته و فراوانی آنها در شیست های گرگان به حدی است که یکی از بهترین شاخص های تعیین کننده ی الگوی محیط رسوبی رسوبات مذکور می باشند. گسترش گرده های قارچی عمدتاً از ژوراسیک به بعد بوده که انواع شناسایی شده بیشتر با گرده های قارچی ترشیاری گزارش شده از دنیا همخوانی دارند. به علت محدودیت در نوشتار مقاله، صرفاً از تعداد بسیار اندکی گرده های قارچی شناسایی شده ذکر نامی به میان آمده است.