سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلطان دلال – بخش میکروب شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بکارگیری روش فیلتراسیون جهت جداسازی یرسینیا انتروکلی تیکا از منابع آب آشامیدنی تهران(چاه، چشمه، قنات)، سبب شد که از ۶۵۲ نمونه آب آشامیدنی، ۶سوش (۰/۹۲%) یرسینیا جدا گردد. بیشترین تعداد سویه یرسینیا از نمونه های آب چاه(۴سویه) و کمترین تعداد سویه از نمونه های آب قنات(۲سویه) جدا گردید. تمامی سویه های جدا شده از نظر واکنشهای بیوشیمیایی با خصوصیات گونه یرسینیا انتروکلی تیکا مطابقت دارد. هیچگونه ارتباطی میان جداسازی کلیفرم های مدفوعی و سویه های یرسینا در این تحقیق مشاهده نشد.