سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود منظور – دفتر برنامه‎ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

وقایع اخیر در بازار جهانی نفت یادآور اهمیت و ضرورت جلوگیری از بی ثباتی قیمت نفت و نقشی است که اوپک می‎تواند در دستیابی به این هدف ایفا نماید. به هرحال، تصمیمات اوپک را علیرغم اثر بخشی آنها نمی‎توان چیزی بیش از نوعی عکس‎العمل و واکنش انفعالی نسبت به تغییر شرایط بازار دانست.انتظار می‎رود اوپک نوع رفتار خود را از یک موضع تدافعی و انفعالی به یک رفتار جهت‎دار و تأثیرگذار تغییر دهد و درصدد طراحی و اجرای سیاستهای فعال و غیرانفعالی در بازار نفت برآید. اوپک می‎بایست استراتژی میان‎مدت خود را با هدف تثبیت قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز با توجه به سایر پارامترهای حائز اهمیت از نظر کشورهای عضو و با توجه به محدودیتهایی که از سوی سایر بازیگران در بازار جهانی نفت تحمیل می‎شود، اتخاذ نماید. این مقاله به بررسی دورنمای سهم اوپک در بازار جهانی نفت و ضرورت تدوین یک استراتژی بلندمدت توسط اوپک و محدودیتهای موجود درمقابل اتخاذ این استراتژی تحت دو سناریوی محتاطانه و خوشبینانه می‎پردازد .