مقاله ايجاد درگاه دوران تک – کيوبيتي هولونوميک با روش گذار بي در روي سه پايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ايجاد درگاه دوران تک – کيوبيتي هولونوميک با روش گذار بي در روي سه پايه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درگاه دوران تك – كيوبيتي
مقاله گذار بي درروي سه پايه
مقاله فاز هندسي
مقاله گسيل خود به خودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادرعلي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: امنيت طلب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي نياري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمهدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين طرحواره، با استفاده از روش گذار بي درروي سه پايه که در آن يک اتم چهار ترازي با سه پالس ليزري تشديدي اندرکنش دارد، تحول زماني سيستم کوانتومي را طوري طراحي مي کنيم که در انتها، عملگر تحول زماني سيستم به درگاه تک کيو – بيتي دوران تبديل شود. زاويه دوران در اين درگاه، هولونوميک بوده و ماهيت هندسي دارد. وجود يک تاخير زماني خاص بين پالس هاي ليزري اعمال شده، براي وقوع عمل درگاه ضروري است. همچنين با حل عددي معادله شرودينگر و معادله ليوويل، اثر گسيل خود به خودي از تراز برانگيخته بر گذار جمعيت بررسي مي شود.