مقاله ايجاد مدل تجربي كراتوكونوس در موش سوري با استفاده از كلاژناز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: ايجاد مدل تجربي كراتوكونوس در موش سوري با استفاده از كلاژناز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كراتوكونوس
مقاله كلاژناز
مقاله مدل آزمايشگاهي
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي مقدم فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پورجهرمي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي پور سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: خاك پور شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كراتوكونوس يا قوز قرنيه يك بيماري نسبتا شايع قرنيه است كه تغييرات ساختاري آن منجر به نازكي پيش رونده قرنيه، مخروطي شدن و نهايتا ايجاد زخم در مركز آن مي گردد. با توجه به اندك بودن مطالعات در روند پيشرفت اين بيماري در انسان بدليل ملاحظات اخلاقي، و عدم وجود يك مدل حيواني پذيرفته شده و سريع جهت ايجاد كراتوكونوس تجربي، امكان بررسي روش ها و درمان هاي دارويي موثر، تاكنون ميسر نبوده است. لذا اين تحقيق در جهت ايجاد مدل آزمايشگاهي كراتوكونوس با تمركز بر نقش كلاژن در مكانيسم هاي هيستوپاتولوژيكي بر روي حيوانات آزمايشگاهي طراحي شده است.
روش ها: در اين آزمايشات از تزريق داخل قرنيه اي كلاژناز با غلظت هاي ۱، ۳ و ۶ ميلي گرم / ميلي ليتر در موش هاي سفيد آزمايشگاهي كوچك نر استفاده گرديد. بررسي هاي ماكروسكوپي و ميكروسكپي در دوره هاي كوتاه مدت يك، سه و پنج روزه، طراحي گرديد. در مشاهدات ماكروسكپي، چشم ها از نظر شدت كراتوكونوس، تحت عنوان امتياز باليني، ‌درجه بندي شدند. مشاهدات ميكروسكپي شامل بررسي كامل لايه هاي قرنيه، وجود التهاب، تغيير ضخامت كل قرنيه، ضخامت اپيتليوم و تغييرات كلاژن و استروما مي باشند.
يافته ها: بيشترين ميزان آسيب به قرنيه و مخروطي شدن ظاهري آن با دوز ۶ ميلي گرم / ميلي ليتر مشاهده شد. در واقع، كلاژناز در غلظت هاي ۳ و ۶ ميلي گرم / كيلوگرم بطور وابسته به دوز باعث تغيير شكل و كدورت قرنيه گرديد، بطوري كه بيشترين ميزان آسيب به رشته هاي كلاژن، نازكي قرنيه و اپيتليوم و پارگي قرنيه در برخي موارد، با دوز ۶ ميلي گرم / كيلوگرم مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه كراتوكونوس ناشي از تزريق دوز ۶ ميلي گرم / ميلي ليتر كلاژناز در موش سوري نر مي توانند بعنوان يك مدل حيواني بالقوه براي مطالعات كراتوكونوس درنظر گرفته شود. براي اثبات جايگزيني آن براي كراتوكونوس انساني مطالعات بيشتري پيشنهاد مي گردد.