مقاله ايجاد پوشش هاي حاوي تيتانيا و هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ Ti-6Al-4V از راه فرآيند PEO و عمليات تكميلي گرمابي و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مواد نوين از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ايجاد پوشش هاي حاوي تيتانيا و هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ Ti-6Al-4V از راه فرآيند PEO و عمليات تكميلي گرمابي و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده بدن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي
مقاله عمليات گرمابي
مقاله Ti-6Al-4V
مقاله هيدروكسي آپاتيت
مقاله خواص خوردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري ماني
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانيان چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: برادران گوراني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش هاي بيوسراميكي حاوي تيتانياي متخلخل در كنار سطح پوشيده از هيدروكسي آپاتيت باعث افزايش چشم گير مقاومت به خوردگي و زيست سازگاري آلياژهاي تيتانيم مي شود. در اين پژوهش ابتدا از فرآيند اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي (PEO) در زمان ها و ولتاژهاي گوناگون جهت ايجاد تيتانياي حاوي کلسيم و فسفر روي آلياژ  Ti-6Al-4V استفاده شد. سپس نمونه بهينه، در زمان هاي گوناگون مورد عمليات گرمابي قرار گرفت، تا كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت در تخلخل هاي تيتانيا جوانه زند. ريخت شناسي و سطح مقطع پوشش ها به وسيله ميكروسكوپي الكتروني روبشي، تركيب شيميايي به وسيله تجزيه پراش پرتو ايكس، پستي و بلندي به وسيله ميکروسکوپي نيروي اتمي و سختي به وسيله نانوسختي سنجي تعيين شدند. هم چنين، رفتار خوردگي پوشش ها به وسيله آزمايش هاي پلاريزاسيون و طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي ها نشان دادند كه عمليات گرمابي روي نمونه بهينه، به تشكيل فاز كريستالي هيدروكسي آپاتيت روي تخلخل هاي تيتانيا منجر مي شود. كريستال هاي ايجاد شده داراي شكل كلوخه اي و ابعاد نانومتري هستند. هم چنين، پوشش هاي ايجاد شده مقاومت به خوردگي زيرلايه تيتانيمي را در محيط شبيه سازي شده بدن به مقدار شايان توجهي افزايش مي دهند.