مقاله ايجاد پوشش هاي مقاوم به سايش روي زير لايه فولاد CK45 به روش الكترواسپارك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ايجاد پوشش هاي مقاوم به سايش روي زير لايه فولاد CK45 به روش الكترواسپارك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكترواسپارك
مقاله پوشش دهي
مقاله سايش
مقاله كاربيد تيتانيوم
مقاله CK45

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميركاويي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پوشش هاي مختلفي بر روي سطح فولاد CK45 به روش الكترواسپارك اعمال شد و ميکروساختار و خواص تريبولوژي سطح مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور از دو نوع الكترود شامل الكترود سخت كاري فولاد كروم دار و الكترود كامپوزيتي TiC-Ni استفاده گرديد. براي بررسي ميكروساختار و تعيين تركيب رسوب هاي تشكيل شده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مجهز به آناليز EDX استفاده گرديد. خواص تريبولوژيكي پوشش ها نيز به كمك آزمون سايش مورد مطالعه قرار گرفت. تصاوير SEM نشان داد كه در مورد نمونه خام سطح سايش داراي ورقه هاي در حال جدا شدن است و مكانيزم سايش ورقه اي دارد. تصاوير مربوط به سطح سايش نمونه با پوشش كامپوزيتي خراش هاي كمتري نسبت به نمونه پوشش داده شده با الكترود كروم دار نشان داد. ريزساختار پوشش كامپوزيتي ذرات ريز TiC در زمينه نيكلي با توزيع يكنواخت را نشان داد. بر اساس نتايج كاهش وزن، نمونه هاي پوشش دار سايش كمتر از نمونه بدون پوشش داشتند و نمونه پوشش  داده شده با الكترود كامپوزيتي داراي سايش كمتري نسبت به پوشش فولادي كروم دار بود. نتايج تغييرات اصطكاك بر حسب مسافت لغزشي نمونه بدون پوشش مقدار اصطكاك متوسط ۰٫۱۳۱ را نشان داد در حالي كه مقدار اصطكاك نمونه پوشش  داده شده كامپوزيتي پس از طي حدود ۱۰۰ متر مسافت به مقدار متوسط كمتر از ۰٫۱۶۵ مي رسد. مقدار اصطكاك كمتر در نمونه پوشش داده شده كامپوزيتي به دليل تغيير مكانيزم سايش از ورقه اي به خراشان مي باشد.