مقاله ايدئولوژي سيد قطب و اسلام راديکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۷۵ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: ايدئولوژي سيد قطب و اسلام راديکال
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام راديکال
مقاله مدل ذهني
مقاله اسطوره
مقاله جماعت
مقاله جاهليت
مقاله حاکميت
مقاله جهاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراحمدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر گروه هاي افراطي و سازمان هاي تروريستيِ فعال در جهان اسلام، از روش ها و شيوه هايي استفاده مي کنند که به هيچ عنوان قابل انطباق با آموزه هاي اسلام نيست. اين در حالي است که اين سازمان ها، اعمال خويش را تنها شکل صحيح احياي اصول اسلام تلقي مي کنند. فعاليت گروه هاي تروريستي تاکنون از منظرهاي مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در اين مجال، فرآيند گسترش توده اي اين افکار از طريق بازخواني روند تدوين و تکوين آنها صورت مي گيرد. در پرتو رمز گشايي از اسطوره هاي سيد قطب، فرصت ها و محدوديت هاي انديشه وي در تکوين سازه ذهني اسلام گرايان راديکال تحليل مي شود و تحليل فني جهان بيني و استعاره هاي سيد قطب، استعداد محيط نهادي شکل گرفته در خاور ميانه را در ايجاد و باز توليد بنيادگرايي و تروريسم مشخص مي سازد.