مقاله ايران، کانون چند زيرسيستم منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ايران، کانون چند زيرسيستم منطقه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه گرايي
مقاله سيستم منطقه اي
مقاله روابط بين الملل
مقاله همگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از فروپاشي نظام دوقطبي، اين سوال مطرح شد که چه نظم يا نظامي در انتظار ساختار روابط بين الملل است. بديهي بود که ايالات متحده آمريکا تلاش گسترده اي براي تثبيت يک جهان تک قطبي به عمل آورد. اما اقبال تحقق چنين رويايي بسيار کم بود، زيرا اين سياست با مخالفت آشکار و پنهان تمام قدرت هاي ديگر رو به رو مي شد. الگوي همگرايي منطقه اي اروپا که از پيش مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته بود، به پيدايش شکل هاي منطقه اي چندي کمک کرده بود که در دنياي آشفته و خطرناک پسا دوقطبي بر قوت و استحکام خود افزودند و بدين ترتيب خطوط يک دنياي چند قطبي منطقه اي در افق نمايان شد. امروز بيش از هر زمان ديگر مزيت و مناسبت همکاري هاي منطقه اي آشکار شده و اغلب کشورها به دنبال آن هستند. حال اين سوال پيش مي آيد که ايران چه وضعيتي داشته و وضعيت مطلوب آن به عنوان يک قدرت منطقه اي چيست؟ قرار گرفتن در ميان چند زيرسيستم منطقه اي مانند خاورميانه، خليج فارس، آسياي مرکزي، قفقاز و آسياي جنوب غربي، موقعيتي بي نظير براي ايران به وجود آورده است که بهره مند شدن از مزاياي آن در گروي يک سياست و ديپلماسي قابل تامل و حساب شده است.