مقاله ايران و اوراسياي مركزي: آشفتگي نقش و عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ايران و اوراسياي مركزي: آشفتگي نقش و عملكرد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوراسياي مركزي
مقاله ايران
مقاله سياست خارجي
مقاله قدرت منطقه اي
مقاله سند چشم انداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشته كوشش شده است تا با بيان نسبت ايران و اوراسياي مركزي و بحث در نقش و عملكرد آن، مشكلات و مسايل پيش روي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي ارتقاي اين نقش و تقويت منافع ملي آن مطرح گردد. در واقع، مقاله به نوعي يك طرح بحث است تا با نگاهي نقادانه به عوامل اصلي در حاشيه ماندن كشور ما در ارتباط با اين منطقه در مقايسه با ساير بازيگران مهم بپردازد. سخن اصلي نگارنده آن است كه ايران نقشي روشن براي خود در اين منطقه تعريف نكرده و نقش هاي آشفته قابل تصور نيز در تعارض با نقش آن در ساير مناطق و موضوع ها بوده و از اين رو، با موانع مهمي در داخل و خارج رو به رو شده و در حاشيه بازي اصلي مانده است.