مقاله ايران و هويت ملي در انديشه مهدي اخوان ثالث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۵۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ايران و هويت ملي در انديشه مهدي اخوان ثالث
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قبيله
مقاله هويت ملي
مقاله اخوان ثالث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي عباس آباد يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش در پي جواب دادن به اين سوال ها هستيم که هويت ملي در شعر اخوان ثالث، چه مولفه هايي دارد؟ در انديشه و شعر او اين مولفه ها به چه صورتي به کار رفته است؟ دامنه مفاهيم هويت ملي به کدام مباني محدود مي شود و هنگام بررسي و تبيين اصطلاحات هويت ملي در شعر وي چگونه مي توان آنها را تعريف کرد و ساختارشان را تعيين نمود؟ نخست اشعار اخوان را بر اساس شيوه تحليل محتوايي بررسي نموده ايم و سپس با استفاده از نتايج اين تحليل، و بررسي داده هاي متن، به ابعاد گوناگون سوال هاي طرح شده پاسخ داده ايم. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، بيشتر آثار اخوان ثالث را بررسي و مباني هويت ملي را بر اساس آنها تحليل و دسته بندي کرديم؛ همچنين تمام کتاب ها و مقاله هايي را که درباره شعر اخوان نوشته شده، و امکان دسترسي به آنها وجود داشته، مطالعه نموده ايم.