مقاله اين خرد خام به ميخانه بر (نقدي بر زمينه هاي خردستيزي در ادب فارسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اين خرد خام به ميخانه بر (نقدي بر زمينه هاي خردستيزي در ادب فارسي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله عشق
مقاله اشاعره
مقاله معتزله
مقاله حکمت متعاليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: