سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – دانشگاه شیراز

چکیده:

مقاله حاضر موضوع افزایش قابلیت اطمینان در نیروگاه ها و تاسیسات برق را از طریق تعیین اپتیمال تناوب (یا تواتر) بازرسیهای نگهداری مورد بحث و بررسی قرار می دهد. زمان بهینه انجام بازرسی چنان تعیین می گرد که قابلیت اطمینان کار نیروگاه ها و تاسیسات برق در فواصل بازرسیهای نگهداری از حداقل مطلوب تنزل نماید و در سطح معقول کنترل شود. به این منظور، مدل ریاضی بهیه یا بی تواتر بازریها مورد تحلیل قرار می گیرد و امکان ایجاد تغییر در مدل بر حسب تغییر شرایط و یا نوع دستگاه از نظر می گذرد.