مقاله اپيدميولوژي استعمال دخانيات در زنان ۷۰-۳۰ سال استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي استعمال دخانيات در زنان ۷۰-۳۰ سال استان سمنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله دخانيات
مقاله سيگار
مقاله پيپ
مقاله قليان
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان رحيمه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال هاي اخير مصرف دخانيات به عنوان يك عامل خطر مهم و افزايش دهنده بار بيماري ها، به ويژه بيماري هاي مزمن و غير واگيري چون قلبي – عروقي، تنفسي، سرطان و سكته مغزي در حال افزايش است. در اين مطالعه شيوع استعمال سيگار، پيپ و قليان در زنان ۷۰-۳۰ سال استان سمنان مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از مهر لغايت بهمن ۱۳۸۴ در زنان ۷۰-۳۰ ساله جامعه شهري و روستايي استان سمنان انجام شد. با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي، ۲۱۰۴ زن از مناطق شهري و روستايي استان سمنان انتخاب شدند. اطلاعات مربوط در پرسش نامه ثبت شد.
يافته ها: ۲٫۰ درصد (فاصله اطمينان ۹۵ درصد: ۱٫۴-۲٫۶ درصد) زنان مورد بررسي دخانيات (سيگار يا قليان) مصرف مي كردند كه ۰٫۵ درصد سيگار و ۱٫۵ درصد قليان مي كشيدند. شيوع استعمال دخانيات در روستاييان ۲٫۵ درصد و در شهرنشينان ۱٫۸ درصد بود (P=0.270). از نظر سني، ۰٫۴ درصد زنان زير ۴۰ سال، ۲٫۴ درصد زنان ۴۹-۴۰ سال، ۲٫۸ درصد ۵۹-۵۰ سال و ۴٫۲ درصد زنان ۶۰ ساله و بالاتر دخانيات مصرف مي كردند (P=0.001). 4.1 درصد بي سودان، ۱٫۶ درصد افراد با تحصيلات ابتدايي، ۱٫۵ درصد افراد با تحصيلات راهنمايي، ۰٫۴ درصد زنان با تحصيلات دبيرستان دخانيات مصرف مي كردند (P=0.001). هيچ يك از زنان با تحصيلات دانشگاهي سيگار يا قليان نمي كشيدند. استعمال دخانيات در زنان شهرستان هاي سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود به ترتيب ۱٫۳، ۳٫۲، ۰٫۷ و ۲٫۴ درصد بوده است (P=0.034). هيچ يك از زنان مورد بررسي به طور توام سيگار و قليان نمي كشيدند. هم چنين هيچ يك از آنان پيپ نمي كشيدند. ۲۶٫۹ درصد زناني كه دخانيات مصرف نمي كردند، در معرض دود سيگار قرار داشتند. به طور كلي ۲۸٫۹ درصد زنان مورد بررسي در معرض دود سيگار قرار داشتنديا دخانيات (سيگار يا قليان) مصرف مي كردند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي استعمال دخانيات يا در معرض بودن دود سيگار در زنان ۳۰ تا ۷۰ سال استان و با توجه به ارتباط قوي استعمال سيگار با بسياري از بيماري ها، تدوين برنامه اي جامع جهت تغيير عمل كرد زنان و مردان استان، ضروري است. اطلاع رساني به زنان با سنين بالا و با تحصيلات پايين، بالاخص زنان دامغان، از خطرات استعمال دخانيات و در معرض دود سيگار بودن، مي تواند در كاهش اين معضل كارگشا باشد.