مقاله اپيدميولوژي بيماري مزمن کليه در جهان و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۱۷ تا ۵۲۷ منتشر شده است.
نام: اپيدميولوژي بيماري مزمن کليه در جهان و ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مزمن کليه
مقاله ميزان فيلتراسيون گلومرولي
مقاله غربالگري
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بلادي موسوي سيدسيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرمحتشمي آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري مزمن کليه يک مشکل سلامت در دنياي امروز است. امروزه به کمک بررسي آزمايشگاهي مي توان اين بيماري را تشخيص داد و مدارک مستدلي وجود دارد که نشان مي دهد با اقدامات درماني در مراحل اوليه بيماري، مي توان مانع پيشرفت بيماري مزمن کليه شد. اين اقدامات مي توانند از بروز بيماري مرحله نهايي کليه جلوگيري کرده و مانع از عوارض بيماري مزمن کليه شوند. لذا هر پزشک بايد در حيطه مسووليت خود افراد را غربالگري، بيماران را شناسائي و اقدامات درماني اوليه را اعمال کند. همچنين لازم است در سيستم سلامت، همکاري بين بخشي قابل توجهي بين پزشکان، کادر سلامت و دولتمردان وجود داشته باشد. متاسفانه در ايران اطلاعات اپيدميولوژيک اندکي در مورد وضعيت بيماري مزمن کليه در دست است که اين امر مانع مهمي در پيشگيري از اين بيماري است. مقاله حاضر مجموعه اي از مطالعات اخير پيرامون اپيدميولوژي بيماري مزمن کليه در دنيا و ايران را گردآوري کرده است.