سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شهبازی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
محمد پورمعافی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
منصور قربانی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
منصور وثوقی عابدینی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده پلوتونیکی الوند در بخش شمالی زون سنندج- سیرجان و در غرب ایران و جنوب شهر همدان واقع شده است. این توده از گرانیتوئیدهای پرفیری، گرانیتوئیدهای لوکوکرات و سنگهای نفوذی بازیک تشکیل شده است. سن نفوذ این توده مبوط به کرتاسه بالایی (۷۵-۷۰ میلیون سال پیش می باشد. فرآیند اپیدوتیزاسیون پلاژیوکلازها در گرانیتوئیدهای لوکوکرات الوند (کوارتز دیوریت، گرانودیوریت و تونالیت) رخ داده است. این پدیده در اثر عملکرد محلولهای گرمایی در شرایط ساب سولیدوس و دررخساره شیست سبز رخ داده است. فرآیند اپیدوتیزاسیون پلاژیوکلازها بر اساس معادلات ذیل بوقوع پیوسته است. (فرمول در متن مقاله اصلی). پدیده اپیدوتیزاسیون پلاژیوکلازها، بیشتر در بخشهغای مرکزی این کانیها که غنی از انورتیت هستند، بوقوع پیوسته است. پلاژیوکلازهائیکه در تعادل با اپیدوت هستند، می توانند حداکثر ترکیب(An(40 (الیگوکلاز تا آندزین) داشته باشند.