سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مهدیه آزمندیان – کارشناسی ارشد آینده پژوهی- دانشگاه اصفهان
رضا انصاری – دکتری مدیریت تکنولوژی- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:
فناوری منبع اصلی مزیت رقابتی، رشد شرکت ها و به دنبال آن جهت اقتصادی کشورهاست. تحولات روزافزون فناوری باعث شده است که بنگاه ها قادر به خلق فناوری های مورد نیاز خود در درون سازمان نباشند، به همین دلیل (اکتساب فناوری از طریق قراردادهای انتقال یا همکاری های فناورانه یکی از نیازهای اساسی تمام سازمان ها (حتی سازمان های بین المللی) محسوب می شود. اکتساب فناوری در کشورهای در حال توسعه مقوله ی پیچیده ای است که توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. شاید بتوان گفت کشورهای شرق آسیا، به ویژه چین، در زمینه انتقال و جذب فناوری بسیار موفق بوده اند. در مقاله پیش روی با مطالعه موردی انتقال فناوری از شرکت کامپیوتری اچ پی آمریکا به شرکت لچند (با نام جدید لنووا) در چین، قصد داریم به بررسی عوامل موفقیت آمیز بودن ا ین همکاری نظیر سیاست گذاری های صحیح دولت چین و ویژگی های دو شرکت انتقال دهنده و گیرنده فناوری بپردازیم تا از این طریق بینش کامل تری در زمینه انتقال و اکتساب فناوری پیدا کرده و در عمل از آن استفاده نماییم.