مقاله اکتشافات سيستماتيک ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي منطقه شورچاه (جنوب شرق زاهدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اکتشافات سيستماتيک ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي منطقه شورچاه (جنوب شرق زاهدان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوبات آبراهه اي
مقاله آنتيموان
مقاله آنومالي
مقاله همبستگي مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهرازه محمدگل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فر عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با در نظر گرفتن عواملي نظير چينه شناسي، سنگ شناسي، تکتونيک و مرکز ثقل توپولوژيکي آبراهه ها، تعداد ۸۰ نمونه از رسوبات آبراهه اي برداشت و پس از آماده سازي به روش اسپکترومتر نشري و جذب اتمي مورد تجزيه قرار گرفتند. پس از تحليل و پردازش داده ها، مقادير فاکتورهايي چون خطاي آناليز، توزيع فراواني، مقادير سنسورد، مقادير زمينه، آستانه، ميانگين، مد، انحراف معيار، چولگي و کشيدگي براي هشت عنصر انتخابي طلا (Au)، نقره (Ag)، مس (Cu)، سرب (Pb)، روي (Zn)، آرسنيک (As)، جيوه (Hg) و آنتيموان (Sb) به طور جداگانه محاسبه شده اند. در بين عناصر مذکور، عنصر آنتيموان با مقدار۱۰ پي پي ام، در حد آنومالي شناخته شده است. بدين ترتيب موقعيت مکاني تمرکز آنومالي اين عنصر، در محدوده مرکزي منطقه مورد مطالعه تعيين گرديده است. همچنين بين طلا – آرسنيک و آنتيموان – طلا، همبستگي مثبت قوي ديده مي شود.