سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم باقری – دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

اندیس معدنی کامو در ۱۳۰ کیلومتری شمال شرق اصفهان و ۸ کیلومتری شمال شرق روستای کامو از توابع کاشان واقع شده است طی بررسهای انجام شده در این منطقه که به روشهای ژئوشیمیایی و بررسی هاله های دکرسانی صورت رفته است، سه محدوده بی هجناری مشخص و بر اساس اولویت جهت ادامه اکتشافات در مرحله نیمه تفصیلی پیشنهاد گردیده است، موقعیت این سه بی هنجاری بر روی نمودار سه بعدی مربوط به این منطقه مشخص گردیده و با توجه به نتایج بدست آنده ژنرکانی سازی در بی هنجاری شماره ۱ از نوع اسکارن آهن- مس و در بی همجاری شماره ۲ از نوع پورفیری مس و در بی هنجاری شماره ۳ از نوع اسکارن پورفیری مس تشخیص داده شد.