سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهید نوریان – مرکز پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران – دانشگاه تبریز
بهرام سامانی – مرکز پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران – دانشگاه تبریز
محمدرضا اسپهبد – مرکز پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران – دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – مرکز پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران – دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور شناخت نقاط پرتوزا و تعیین پتانسیل معدنیاکتشاف اورانیوم و توریوم در منطقه ناریگان، واقع در ایران مرکزی به فاصله ۲۰ کیلومتری شرق معدن اهن چغارت در استان یزد از محدوده ای نزدیک به ۴۰ کیلومتر مربع، ۱۷۰ نمونه ژئوشیمیایی و ۷۵۰ نقطه رادیومتری و ۷۰ مقطع نازک تهیه گردید، که پس از آماده سازی نمونه ها به روش X.R.F مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های بدست آمده پس از تحلیل های آماری لازم، بصورت ۱۶ نقشه ژئوشیمیایی و یک نقشه رادیومتری ارائه شد.
بطور کلی نتایج حاصل بیانگر وجود پتانسیلی ازمواد پرتو زا (بخصوص اورانیوم و توریوم) در حاشیه توده گرانیتی ناریگان می باشد. که کانی سازی احتمالی به وسیله گسل های ناحیه در سنگهای متاسوماتیت شده ناحیه تحت کنترل می باشد.
در هر صورت موارد شناسایی شده نه تنها اتمام این عملیات تلقی نمی شود، بلکه ادامه مراحل بعدی مطالعات را تا دسترسی به اهداف نهایی یعنی کانسار مطرح می سازد.