سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس نجف پور آبکناری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدرضا جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عبدالله کوثری – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی

چکیده:

به منظور شناخت و تعیین پتانسیل معدنی ورقه یکصد هزارم سنقر(استان کرمانشاه) روش اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه در دستور کار قرار گرفت که جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در مرحله اول شبکه نمونه برداری جهت برداشت ۷۹۰ نمونه‌ها آبراهه های طراحی گردید. نمونه‌ها برای ۲۲ سر توسط شرکت ALS مورد آنالیز قرار گرفت فرایند آماری صورت گرفته در مورد داده‌ها شامل، شاخص غنی‌شدگی ، تخمین مقدار زمینه و آنالیز کلاستر و آنالیز فاکتوری و غیره می‌باشد که در پایان منجر به معرفی مناطق با آنومالی‌های با اهمیت گردید که برای اولین بار مطرح می‌گردد (رشتیان وجان محمد) و دربرگیرنده یافته‌ها این نوین پیرامون پتانسیل مس در ورقه سنقر و استان کرمانشاه می‌باشد.