سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا نیک منش –
ایرج رسا –
احسان حاج ملاعلی –

چکیده:

در این مطالعه که با هدف اکتشافی صورت گرفته است سعی گردیده تا با نمونه برداری سیستماتِیک از رسوبات آبراهه ای در سطح ورقه رونیز و تعبیر و تفسیر نتایج حاصل شده از آن به معرفی مناطق با پتانسیل معدنی بپردازیم که نتیجه آن منجر به شناسایی برخی از نواحی ناشناخته در گستره ورقه رونیز گ ردید . از این موارد می توان به محدوده های تپه زیتونی و زرجان اشاره نمود که پس از بررسی نتایج حاصل شده از رسوبات هاله ثانویه این نواحی غلظت های بالایی از عنصر طلا و پاراژنز های مربوط به آن به اثبات رسید . بطوریکه بر پایه داده های غنی شدگی غلظتی در حدود ۵۰ بر ابر حد کلارک عنصر طلا در پوسته زمین در محدوده های فوق الذکر گزارش گردید . همچنین بررسی های حاصل شده از نمونه های کانی سنگین نیز حضور کانی ها و پاراژنزهایی نظیر رآلگار ، استیبنیت و ارپیمنت را نشان می دهند که اثباتی بر گفتار پیشین می باشد