سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منصوری جوزانی – پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
امیر منصور لطغی – پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حاشیه شمالی پهنه لوت در محدوده برگی زمین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ فردوس قرار دارد. واحدهای لیتواستراتیگرافی منطقه از قدیم به جدید شامل ستزند سر در ، سازند جمال ، سنگهای کربتاته کرتاسه ، سنگهای ولکانیکی ترشیاری ، کنگلوکرای پلیوکواترنر و رسوبات کواترنر است. توده های نفوذی و ساب ولکانیک منطقه نیز شامل گرانودیوریت بجستان با سن کرتاسه بالایی و میکروگرانیت لیرم گرانوفیر شمال نوق ، کواتزمونزودیوریت غرب درزاب و دایک های اسیدی کوه داشو متعلق به ائوسن پایانی الیگوسن آغازی است. ماگمای مادر سنگهای بازالتی ترشیاری کالک آلکالن و محیط تکتونوماکمایی آنها قوس آتشفشانی حاشیه قاره ای می باشد. ماگمای مادر سنگهای گرانیتی ترشیاری نیز کالک آلکالن است و این گرانیت از تیپ I کردیلرایی مربوط به محیط تکتونوماکمایی فرورانش حاشیه قاره ای می باشند. اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعات کنترل آنومالی پنج محدوده امید بخش را مشخص می کند: ۱ در غرب روستای لیرم ، محدوده شماره ۲ در اطراف معدن سربستر در غرب منطقه مورد مطالعه محدوده شماره ۳ در کوه داشو و اطراف آن در غرب روستای جزین محدوده شماره ۴ در غرب روستای درزاب و محدوده شماره ۵ در شمال روستای نوق. کانه زایی در محدود های ۱ ، ۲ و ۳ از نوع هیدروترمال رگه ای سرب ، روی ، مس ، نقره و طلا می باشد. این کانه زایی ها در اثر فعالیت فاز تاخیری توده های نفوذی و ساب ولکانیک ترشیاری در درون سنگهای کربناته کرتاسه ایجاد شده است. در محدوده شماره ۱ علاوه بر کانه زایی هیدروترمالی ، کانه زایی برون دمی – رسوبی آهن و منگنز در سنگهای کربناه کرتاسه نیز مشاهده می شود. محدوده شماره ۴ دارایدو نوع کانه زایی می باشد. ابتدا کانه زایی برون دمی – رسوبی در کربونیفر در رسوبات سازند سر در رخ داده است. سپ در ترشیاری با نفوذ یک توده کوارتزمونزودیوریتی در رسوبات سازند سر در کانه زایی اسکارن مولیبدن در این رسوبات شکل گرفته است. کانه زایی در محدوده شماره ۵ حاصل فعالیت فازهای تاخیری یک توده ساب ولکانیک گرانوفیری ترشیاری می باشد. در این محدوده احتمال کانه زایی طلای تیپ اپی ترمال وجود دارد.