سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن شیرزاده – دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام شیرزاده – دانشگاه فردوسی مشهد
حمید امیرخانی منفرد – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آندالوزیت یکی از پلی مورفهای ( Al2SiO5) و از کانیهای گروه کیانیت است. کانیهای این گروه در اثر دگرگونی سنگهای آرژیلیتی بوجود آمده و به دلیل وجود (Al2O3) در ترکیب شیمیایی خود دارای خاصیت دیرگدازی می باشند. آندالوزیت بدلیل مقاومت زیاد در حرارتهای بالا و ضریب انبساط حرارتی کم، مقاومت خزشی، مکانیکی و شیمیایی مناسب و عدم نیاز به پخت اولیه از جایگاه ویژه ای در مواد دیرگداز اسیدی برخوردار است. ذخیره آندالوزیت شیست شرق فریمان با حداکثر عیار ۲۰ تا ۲۸ درصد آندالوزیت از پر امیدترین نقاط اکتشافی آندالوزیت در ایران می باشد. درصد (Al2O3) موجود در آندالوزیت شیست فریمان به عنوان مهمترین فاکتور کنترل کننده درجه نسوزندگی، از ۱۳/۴۰ درصد قبل از مراحل فرآوری تا ۵۱/۳۰ درصد بعد از فرآوری افزایش می یابد که قابل مقایسه با آندالوزیت های فرآوری شده در آمریکا و آفریقای جنوبی است.