سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سید تقی دل آور – کارشناس بخش GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

اکتشاف تفصیلی معدن پوزولان کارخانه سیمان آبیک در یک کیلو متری شمال شرق آبیک، موضوع مورد بحث در این مقاله است. این منطقه از نظر زمین شناسی بخشی از البرز مرکزی است که تحت تأثیر فازهای کوهزایی البرز قرار گرفته است. مواد قابل بهره برداری معدن را سنگ های آتشفشانی-رسوبی سازند کرج با سن ائوسن تشکیل می دهند که در این محل ها به صورت لایه هایی با شیب ملایم به سمت جنوب غرب است. مطالعات مقاطع میکروسکپی و سنگ شناسی معدن، به طور کلی به دو گروه سنگ های آذرین اسیدی (توفهای شیشه ای بلوری، لیتیک دار، ریولیتی- داسیتی) و سنگ های آذرین حد واسط (تراکی آندزیت تا آندزیت دگرسان) تقسیم می شوند که دارای میان لایه هایی از آهک های توفی و میکریت می باشند. از آنجا که کیفیت یک سنگ پوزولانی (برای تولید سیمان پرتلند-پوزولان) به میزان سیلیس آمورف سنگ بستگی دارد، لذا مطالعات انجام شده نشان می دهد سنگ های اسیدی معدن دارای مرغوبیت بالاتری هستند. دگرسانی های غالب در سنگ های اسیدی سیلیسی شدن و آرژیلی شدن و در سنگ های حد واسط کلریتی و اپیدوتی شدن است که بیشتر آنها اثری معکوس روی کیفیت پوزولان دارند. دگرسانی زئولیتی که باعث بهبود کیفیت پوزولان می شود در سنگ های معدن مشاهده نشد. در بررسی های سنگ شناسی و کانی شناسی که در طی تهیه نقشه ۱/۲۰۰۰ معدن به عمل آمده، تغییرات سنگ شناختی سنگ ها مشخص و ۱۴ قسمت متفاوت در آن مشاهده شد. سنگ های محدوده های مختلف مورد آزمون صنعتی ( تولید سیمان پوزولانی ) قرار گرفتند که نتایج حاصل از آزمون های صنعتی سیمان های ساخته شده با استفاده از سنگ های پوزولانی ۵ نمونه انتخابی برای اختلاط های ۱۵، ۲۰ و ۳۰درصد حاکی از مناسب بودن واحد Et7برای اختلات ۱۵درصد و ۲۰درصد، واحد Et8 برای اختلات ۱۵درصد و واحد Et3 برای اختلاط ۲۰درصد می باشد. ذخیره قابل بهره برداری معدن به تفکیک کیفیت حدود ۱۵٪ + ۳ میلیون تن می باشد.