سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدا محبی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمد صادقی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سیدتقی دل آور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

زون اسفندقه – دولت آباد که در استانهای هرمزگان و کرمان واقع می باشد به دلیل قرار گرفتن در بخش جنوبی زون کانه زایی سنندج – سیرجان، بخش هایی از زون ارومیه دخترو زون مکران، دارای استعداد کانه زایی ذخایر سولفید توده ای از نوع قبرسی و کروکو، مس پرفیری و طلای اپی ترمال است. در این مقاله با تکیه بر اطلاعات ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی ، معدنی، زمین شنای و درو سنجی موجود احتمال کانه زایی های مذکور در این زن بررسی شده است. لایه ها یا اطلاعاتی مختلف در سه دسته فرایند تقسیم بندی شده اند که شامل تشکیل کانه (Ore forming process) ساختارها و سنگ میزبان میباشد.
فرایندهای تشکیل کانه خود شامل اطلاعات معدنی، آلتراسیون های موجود که دارای دو مرجع ژئوفیزیکی و دورسنجی وبده اند و اطلاعات ژئوشمیایی می باشد. ساختارها از سه منبع نقشه های زمین شناسی، اطلاعات ژئوفیزیکی و دور سنجی جمع آوری شده است. سنگ میزبان بر اساس نوع کانه زایی متغیر می باشد کلیه اطلاعات موجود بر اساس دانش کانه زائی های مذکور در بالا در سیستم GIS ارزش دهی شده اند و سپس دسته های اطلاعاتی مختلف با ضرایب مورد نظر دارای ارزش شده اند و نهایتا با استفاده از روش Index over lay fuzzy logic, weight of evidence عملیات تلفیق انجام پذیرفته است. لاز به ذکر است برای هر یک از مدلسازی ها با توجه به اهمیت لایه های اطلاعاتی ضرایب مختلفی وارد شده است. در نهایت نواحی با پتانسیل بالای کانه سازی مس پرفیری و نواحی ارزشمند از کانه سازی سولفیدی توده ای مشخص شدند. نواحی مذکور طی یک دوره عملیات صحرایی مورد کنترل قرار گرفته و نمونه بردرای شده اند و نواحی که آنالیزهای ژئوشیمیایی وجود کانه زایی در آنها را تایید می کرد جهت مطالعات فاز بعدی اکتشافی معرفی گردید.