سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار یوسفی – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در اکتشاف همیشه هزینه و زمان مسئله مهمی بوده است. برای به حداقل رساندن این پارامترها و نیز کاهش ریسک عملیات اکتشاف، می توان از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده کرد. از مهمترین
قابلیتهای این سیستم که در اکتشاف سنگ تزئینی می توان از آن استفاده کرد پرسش و پاسخ و جستجو می باشد. یعنی پاسخ به دو سوال ۱ویژگیهای یک موقعیت خاص چیست؟ ۲در چه جاهایی این ویژگیها وجود دارند ؟ موقعیت خاص، منطقه ای است که در آن خصوصیات لازم برای یک سنگ تزئینی مناسب صدق کند، البته در مورد اکتشاف سنگ تزئینی این خصوصیات تحت عنوان پارامترهای توصیفی از مدل هدف انتخاب و تعریف می شوند و پس از جمع آوری داده های لازم و ذخیره سازی آنها، به منظور جستجوی ذخیره مورد پی جویی، به کمک نرم افزارهای مربوطه
پردازش های لازم انجام شده و برای هر یک از معیارهای مدل هدف نقشه ای دوتایی تهیه می گردد و در نهایت تمام نقشه های دوتایی را که هر یک به تنهایی فقط یک پارامتر از مدل هدف را
مشخص می کنند با هم ترکیب نموده و خروجی نقشه ای خواهد بود که در آن مناطق مناسب برای اکتشاف سنگ تزئینی با کد ۱ و یک رنگ جداگانه نسبت به مناطق نامناسب با کد ۰ مشخص
شده اند.