سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا عرب امیری – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نظر به اینکه مواد معدنی عنوان خوراک کارخانجات مختلف تولید ملزومکات بشری و تولید نیرو وجایگاه ویژه این مواد در شکوفایی و توسعه اقتصادی جوامع، دستیابی به دانش اکتشاف مواد معدنی نیز بسیار با اهمیت است. کشور ما بواسطه در اختیار داشتن منابع مختلف ، از جمله کشورهای مستعد معدنی دنیاست. سالهای سال است که اکتشاف مواد معدنی در این کشور بصورت سنتی انجام می شود، اما چند سالی است که دستیابی به مواد فوق الذکر با استفاده از این روش ها خیلی مفید فاید ه نیست. در این مقاله یکی از راهکارهای نجات از این مشکل بکارگیری روشهای اکتشاف سیستماتیک پیشنهاد شده است.