سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،گروه مهندسی معدن

چکیده:

منطقه تنورچه در ۲۲۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد و ۵۵ کیلومتری شمال شرق کاشمر قرار دارد. منطقه تنورچه بر روی کمربند ولکانوپلوتونیکی خواف– درونه واقع شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و محیط خاک چینی ها، منطقه تنورچه بعنوان یک آنومالی مهم و با ارزش طلا معرفی شده است. بر اساس نتایج مطالعات اولیه، منطقه ای به وسعت ۳/۵ کیلومتر مربع به منظور اکتشاف طلای رگه ای و سیستم احتمالی طلا – مس پورفیری انتخاب شدند. نقشه های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی کل منطقه در مقیاس ۱:۵۰۰۰ تهیه گردید. در میان مجموعه ولکانیکی آندزیتی – ریولیتی، توده های نفوذی گرانودیوریت، دیوریت و کوارتز پورفیری نفوذ کرده اند. با توجه به نتایج پردازش تصویر ماهواره ای ASTER و بررسیهای صحرایی-آزمایشگاهی، وجود یک سیستم آلتراسیون هیدروترمالی با تنوعی از آلتراسیون فیلیک سریستیک، آرژیلیک و پروپلتیک تایید شده است. کانی سازی سولفیدی تیپ پورفیری در استوک نفوذی و سنگهای اطراف عمدتا بصورت بقایای پیریت و در موارد محدودی کالکوپیریت است. اکسیده شدن و لیچینگ سنگهای سطحی وجود دارد. وجود برش های هیدروترمالی و رگچه ها و رگه های سیلیسی و باکس ورک های درشت اکسید آهن ثانویه ناشی از تخریب سولفیدهای اولیه آهن و احتمالا مس به همراه دیگر ویژگی ذکر شده بیانگر احتمال وجود بخش بالایی یک سیستم آلتراسیون پورفیری است. توزیع عیار طلا در سطح کل سیستم بیانگر آن است این سیستم پورفیری می تواند توام با طلا بوده باشد.دو پروفیل ژئوفیزیک RS, IP در مرکز سیستم آلتراسیون برداشت گردیدو تعدادی آنومالی شارژ ابلیتی و رسانندگی سطحی و عمقی گزارش شده است. تعداد ۴ منطقه هدف دار بر اساس نقشه تلفیق اطلاعات برای تکمیل اکتشاف معرفی گردیدند