سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد عباس نژاد – استادیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا حسن زاده – دانشجوی رشته زمین‌ شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ایجاد حفره می‌کشیدم نزدیکی اختیار آباد کرمان در سال ۱٬۳۷۷ و مطالعات انجام شده بعدی نشان داد که در اثر انحلال سنگ‌های تأخیر موجود در زیر رسوبات کواترنر، کارهایی به وجود آمده‌اند. به لحاظ نزدیک بودن حفره‌ای بشی با روستای اختیار آباد، شهرک هوانیروز و فرودگاه کرمان، شناسایی کارهای زیرزمینی و ارزیابی خطر ریزش آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بود و امکان استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی جهت تعیین موقعیت و ابعاد بارها نیز مطرح می‌باشد. در این مقاله با توجه به ویژگی‌های کلی روش‌های ژئوفیزیکی، ضمن بررسی مشخصات توپوگرافی، زمین‌شناسی و هیدروزئولوژی منطقه و با توجه به نوع کاربری زمین، امکان استفاده از روش‌های مختلف ژئوفیزیکی مورد تحلیل قرار گرفته و روش‌های وئوالکتریک (مقاومت سنجید) و لرزه نگاری (بازتاب و شکست امواج لرزه‌ای) برای اکتشاف آن‌ها به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار می‌گیرند. اولویت سوم و چهارم به ترتیب گرانی سنجید و ژئومتری نفیس اختصاص داده می‌شود. با توجه به هادی بودن رسوبات و امکانات موجود در ایران، استفاده از روش‌های رادار زیرزمینی و الکترا مگنتیت علی‌رغم اینکه از روش‌های مهم اکتشاف غارها محسوب می‌شوند، مطرح نمی‌باشد.