سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد نیکویی – دانشجوی مهندسی معدن، دانشگاه یزد
سجاد بیات – دانشجوی مهندسی معدن، دانشگاه یزد
حسین مجتهدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

گران بودن و بعضی موانع و مشکلات روش های مرسوم ژئوفیزیکی برای اکتشاف نفت، از جمله عدم امکان شناسایی بسیاری از ذخایر چینه ای باعث توجه به روش های ارزانتر و با کارایی بیشتر شده است. از جمله این روش ها ژئوشیمی اکتشافی مبتنی بر نمونه برداری و آنالیز گازهای موجود در خاک می باشد. تفسیر داده های حاصل از این اندازه گیری ها نشان داده است که در بالای بسیاری از مخازن هیدروکربوری اعم از چینه ای یا ساختمانی یا مختلط، آنومالی هایی از ترکیبات گازی هیدروکربوری مانند متان و یا پروپان وجود دارد. این گاز ها عموما با عبور از سنگ پوشش، از مخازن نفتی به سطح زمین راه پیدا کرده اند. کاربرد همزمان این روش ژئوشیمیایی به همراه دیگر روش های ژئو فیزیکی در بسیاری از موارد کارایی عملیات اکتشافی را بالا برده و از هزینه ها به مقدار زیادی کاسته است.