سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مونا سجده ئی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدرضا جعفری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال
ایرج رسا – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهرستان کیوی ( استان اردبیل ) واقع شده ا ست . واحدهای سنگی منطقه متنوع بوده و عبارتند از : توف های سفید رنگ،گدازه های آندزیتی و توفهای ریولیتی تا ریو داسیتی می باشد . قدیمی ترین واحد های موجود سنگهای قبل از کرتاسه می باشد و جدید ترین آن مربوط به کواترنر و عهد حاضر است . این منطقه از نظر متالوژنی، در تقسیم بندی نبوی ) ) ۱۳۵۵ در زون البرز و آذربایجان قرار گرفته است . گسل اصلی این منطقه گسله فیروزآباد مجدر است که دارای راستای شمال – شمال خاوری وجنوب – جنوب باختری می باشد وپس از آن فراوانی گسله های با راستای شمالی – جنوبی زیاد می باشد . به دلیل عملکرد کششی گسلهای منطقه و حضور توده های نفوذی، بستر مناسبی را جهت کانی سازی در منطقه فراهم نموده است . مطالعات انجام شده نشانگراین مطلب است که روند آلتراسیونهای کائولینیتی همراه با رگه های سیلیسی ونیزپروپیلیتیک در منطقه همراستا با گسل های شمالشرق – جنوب غرب می باشند . لذا گسلهای با این روند میتوانند به عنوان گسلهای کنترل کننده محلولهای هیدروترمالی حاوی کانی سازی مورد توجه بیشتری قرار گیرند . تعداد ۱۵۹ نمونه از برگه ۱:۵۰۰۰۰ زرج آباد برداشته شده و آنالیز ژئوشیمیایی برروی ۲۲ عنصر در این منطقه صورت گرفته که نتایج حاصل از آنالیز بیانگر آنومال بودن طلا بوده و با عناصر نقره ، آرسنیک، آنتیموان و سرب همبستگی نشان می دهد . نهایتا با توجه به کلیه اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی آبراهه ای نقاط امید بخش در منطقه برای ادامه اکتشافات معرفی گردید .