سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا فرهادی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

گنبد نمکی پل یک خروجی فورانی از نمک هرمز است و قبل از اینکه انتشار بخش شرقی کمربند زاگرس آغاز شود از یک کومه نمکی پنهان منشا گرفته است طرح ساختمانی این گنبد نمکی از سه نسل چینهای جریانی تنگ تا هم شیب متشابه با شکل هندسی غلافی در اثر نفوذ، خروج و گسترش ثقلی نمک تشکیل می شود. در حالیکه جریان نمک به آرامی ادامه دارد فرسایش توسط رودخانه ها نیز انجام می شود به طوریکه مقدار پتاس در شورابه ها به ۷۰ گرم بر لیتر می رسد و ناش آن عدسی های بیشماری از پتاس در گنبد نمکی پل است.