سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب الله ترشیزیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
یاسمن رفیقدوست – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد جوانبخت – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

با توجه به وجود بی هنجاریهای مغناطیسی در نقشه مغناطیس هوائی پهنه انارک، عملیات پی جوئی و اکتشاف ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی در این پهنه در منطقه ای به نام آبریزو در وسعتی با بیش از ۴۰ کیلومتر مربع و در عرض جغرافیایی َ۱۲۳۳ ۱۲°° ۳۳ ۸َ شمالی و طول جغرافیایی ° ۵۴ َ۲۰ تا °۵۴ َ۳ شرقی انجام گردید . مطالعات انجام شده وجود یک بی هنجاری مغناطیسی به طول ۴ کیلومتر و عرض ۱ کیلومتر در سنگهای متاولکانیکی این پهنه را نشان می دهد . برای اطمینان از وجود بی هنجاری، یک نمونه از این سنگها مورد تجزیه شیمیائی و کانی شناسی قرار گرفته است که وجود کانیهای هماتیت و مگنتیت با عیار حدود %۵ در سطح وجود این بی هنجاری در عمق را تائید می نماید