سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد علیزاده صوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا یونسی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل محدودیت منابع مالی و طولانی بودن زمان برگشت، سرمایه گذاری در بخش معدن ریسک زیادی دارد . لذا جهت اکتشاف بهینه باید عملیات اکتشافی به صورت سیستماتیک انجام شده و داده
های برداشت شده با بهره گیری از روشهای نوین تفسیر و ترسیم شوند . جهت بررسی وجود مواد معدنی در اعماق و تعیین عوامل زمین شناسی مختلف از قبیل کنتاکت و گسل، محدوده کانسار سین آباد با استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ظاهری تحت پوشش عملیات ژئوفیزیکی قرار گرفت . جهت اطلاع از موقعیت کانسار در عمق، با استفاده از روش Pole-DDipole سیگنال های رسیده از زیر سطح زمین را در روی پروفیل های آنومال اندازه گیری کرده و به صورت نقشه های شبه مقطع ارائه شده است . مدلسازی داده ها با استفاده از نرم افزار Res2dinv نقشه های مدلسازی ارائه شد و نقاط پیشنهادی برای حفاری مشخص گردید