سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرما
سجاد رسایی – کارشناس ارشد مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

چکیده:

این مقاله به تشریح مدلسازی پارامتریک چرخدنده ساده یکپارچه با محور، حفره قالب اکستروژن آن و تخمین نیروی شکل دهی به روش کرانه فوقانی می پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسی قطعه شامل مدول، تعداد دندانه، زاویه فشار، عرض چرخدنده و طول محور متصل به آن به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان visual basic مدل توپر آن در محیط نرم افزار solidsorks ایجاد می شود. پس از آن ابعاد بیلت و حفره قالب اکستروژن به طور خودکار طراحی شده و مدل سه بعدی آنها ایجاد می شود. برای تحلیل کرانه فوقانی یک نیم دندانه با پروفیل اینولوت مدنظر قرار گرفته و منطقه تغییر شکل به هفت ناحیه تقسیم شده است با استفاده از میدان سرعت جدید که دراین مقاله ارایه شده منحنی تغییرات نیروی شکل دهی بر حسب کاهش ارتفاع بیلت بدست امده است در انتها نیز نتایج حاصل از تحلیل کرانه فوقانی با نتایج به دست آمده از شبیه سازی به روش حجم محدود ( نرم افزار super forge) مقایسه شده اند.