سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیم زاده – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی
رضا سبزی – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

در این کار تحقیقاتی نانو ذرات کبالت اکسید به دو روش شیمیایی تهیه شد . سپس ذرات تهیه شده در دماهای ۴۰۰-۶۰۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد تا ذرات تهیه شده اکسید شوند . با استفاده از تکنیک SEM و روش های الکتروشیمیایی به بررسی ساختار و رفتار الکتروشیمیایی ذرات تهیه شده پرداخته شد . همچنین نانو ذرات تهیه شده در خمیر کربن بصورت الکترود اصلاح شده جهت بررسی رفتار الکتروکاتا لیزوری آن مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج تجربی نشان داد که الکترود تهیه شده از نانو ذرات کبالت اکسید اکسیداسیون فروکتوز را کاتالیز می نماید لدا به بررسی پارامترهای سینتیکی و اندازه گیری کمی اقدام شد