سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله دارایی – هماهنگ کننده دفتر کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی
لیسا پورلک – عضو کمیته اجرایی طرح تدوین استراتژی ملی طبیعت گردی

چکیده:

با وجود اینکه اقدام در جهت تهیه و تدوین سند ملی طبیعت گردی در کشور ای ر ان نوپاست لیکن انواع طبیعت گردی از دیرباز در ایران مرسوم بوده اس ت . روستاها نیز بعنوان کانون های خدمات رسانی و همچنین جاذبه های طبیعت گردی همواره مورد بازدید گردشگران قرار گرفته اند . در برخی موارد توسعه نابسامان گردشگری موجب تغییرات برگشت ناپذیری در جوامع م حلی و همچنین مناظر مورد بازدید گردیده و خود عاملی برای گرایش بسوی شهری شدن و گسترش انواع آلودگیها و از بین رفتن حیات وحش می شود . این مقاله سعی دارد به باز کردن مفهوم اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار روستایی و همچنین حفظ تنوع زیستی بپردازد.