سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اعظم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه بیرجند
بهنازالسادات کاظمی تفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
کامران فلاحپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد

چکیده:
از راهبردهای توسعه پایدار، توسعه فعالیتهای اکوتوریسم میباشد. تعیین ارزشهای اکوتوریسم و استعدادهای طبیعی منطقه به همراه برنامهریزی صحیح میتواند منجر به توسعه درآمدهای اقتصادی از طریق گردشگری گردد.تالابها از مناطق پرجاذبهای هستند که با داشتن دامنه وسیعی از پتانسیلهای گردشگری امکان انتخاب فرصتهای گردشگری مختلفی را برای گردشگران فراهم مینمایند. هدف اساسی در برنامهریزیهای تفرجی – فراغتی ایجادمطلوبترین توازن پایدار در درازمدت بین منابع تفرجی محدود و نیزتمایلات و خواستهای تفرجی افراد استفاده کننده و ایجاد درآمد برای مردم محلی است. بنابراین با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ اکوسیستمهای طبیعی آبی و بقای بشر، حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب آنها ضروری خواهد بود.